Regler for rekkefølge

Regler for rekkefølge i elitekvaliken så gjelder følgende:

§ 10. Spillesystem Serie. Poengberegning.

Punkt 5. Poengberegning
Poeng beregnes slik: For vunnet kamp: 3 poeng. For uavgjort resultat: 1 poeng til hvert av lagene. For tapt kamp: 0 poeng.

Punkt 8. Regler for rekkefølge
Den klubb som oppnår høyest poengtall i sin serie, er vinner. Hvis to eller flere klubber står likt i poeng totalt, er det målforskjellen i serien som er avgjørende.

Skulle målforskjellen i serien være den samme, går den klubb foran som har laget flest mål i seriespillet.
Hvis to eller flere klubber fortsatt står likt, er det den klubb som har fått flest poeng i innbyrdes oppgjør, som er vinner. Hvis klubbene også står likt i antall poeng i innbyrdes oppgjør, er det målforskjellen i de innbyrdes oppgjør som er avgjørende.

Avgjørelse ved likhet
Hvis to eller flere klubber skulle stå likt etter reglene ovenfor, skal det foretas loddtrekning.

Det avholdes ikke straffeslagskonkurranse ved et uavgjort resultat etter full tid.